O jeden krok

Odznaka Krajoznawcza Polski PTTK jest najbardziej popularną wśród odznak tego rodzaju. Zachęca do poznawania okolic zamieszkania oraz odkrywania największych polskich atrakcji turystycznych.

Zdobywanie odznaki przewidziane jest dla turystów powyżej 10. roku życia.
Odznaki zdobywamy w kolejności stopni danego rodzaju.
Odznaka Krajoznawcza Polski występuje w dwóch rodzajach:
1) Regionalna Odznaka Krajoznawcza (ROK), w dwóch stopniach, brązowym i srebrnym
2) Odznaka Krajoznawcza Polski (OKP), w czterech stopniach: brązowym, srebrnym, złotym, złotym z szafirem

Warunki zdobywania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej 

Warunki

Stopień

Brązowy

Srebrny

Ogólna liczba zwiedzanych obiektów

20

40

w tym co najmniej:

zabytków architektury

4

8

muzeów, izb regionalnych

1

3

miejsc pamięci narodowej

2

4

rezerwatów przyrody

1

2

parków zabytkowych

1

2

parków krajobrazowych

1

2

Czas zdobywania nie dłuższy

3 lata

5 lat

Jak widać, okres zdobywania brązu to 3 lata. Regulamin wspomina też o zasięgu naszych podróży – nie dalej niż 40 km od domu.
Prawo do jego otrzymania mamy również w wypadku, gdy posiadamy dowolna odznakę regionalną z okolic zamieszkania. 
Srebro możemy zdobywać przez 5 lat, na terenie swojego województwa, ewentualnie w sąsiednim, gdy nam do niego blisko (również do 40 km od domu).

Warunki zdobywania Odznaki Krajoznawczej Polski

Warunki

Stopień

Brązowy

Srebrny

Złoty

Minimalna liczba zwiedzanych obiektów wymienionych
w Kanonie Krajoznawczym Polski:

Najciekawsze miasta

2

3

5

Parki narodowe

2

4

7

Zabytki (a)

20

30

60

Muzea (b)

10

20

40

Inne obiekty krajoznawcze (c)

10

20

40

Zdobywając brąz OKP należy również zdobyć srebro ROK. 
Złoto z szafirem uzyskuje się po zwiedzeniu wszystkich wymienionych w Kanonie Krajoznawczym Polski parków narodowych, muzeów, zabytków i innych obiektów krajoznawczych.
Nowo utworzone parki narodowe i obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa automatycznie wchodzą w skład obiektów tworzących Kanon Krajoznawczy Polski, a ich zwiedzenie jest obowiązkowe po 2 latach od ustanowienia lub wpisania na listę.
Przy zdobywaniu O.K.P. – wszystkich stopni – nie ma ograniczeń czasowych. 
Podstawą weryfikacji odznaki jest kronika wycieczek prowadzona przez zdobywającego. Forma takiej kroniki wycieczek może być dowolna. Powinna być prowadzona w sposób chronologiczny i zawierać:

  • daty odbycia wycieczek,
  • krótkie opisy krajoznawcze zwiedzanych obiektów,
  • potwierdzenia zwiedzenia obiektów.

Dopuszcza się elektroniczną wersję kroniki z zapisem na płycie CDR lub DVDR.
Potwierdzeniem zwiedzenia danego obiektu może być pieczątka, bilet wstępu, fotografia itp.
Link do Kanonu Krajoznawczego Polski jest 
tu.